: startujemy : : lokale gastro : : newsy : : kontakt :

puby restauracje
kawiarnie kluby
pizzerie hotele
dyskoteki bary

www.facebook.com/pages/Amore-mio-restauracja/789867621089971?fref=ts

Strefa Reklamy:


rozrywka elblag nawynos

u daniela elblag
rozrywka elblag nawynos
www.restauracjaduchowka.pl

01-09-2016 | Pojąć Głębię

Wesprzyj Pojąć Głębię -  innowacyjny program nurkowania, którego celem jest wzmacnianie niezależności, poczucia własnej wartości i pewności siebie u osób niepełnosprawnych intelektualnie poprzez nurkowanie o charakterze rehabilitacyjnym i terapeutycznym!

Nasz projekt to innowacja społeczna tworzona przez psychologów, nurków oraz doświadczony zespół Spółdzielni Socjalnej Dalba (twórcy jedynego w Polsce i 6. Na świecie Browaru Spółdzielczego). Wyznaczamy nowe standardy i chcemy poprawić jakość życia osób niepełnosprawnych oraz wzmocnić ich wiarę we własne siły. Dzięki Twojemu zaangażowaniu będziemy mogli dalej rozwijać ten projekt, łamać kolejne stereotypy i sięgać po więcej! Wesprzyj projekt i pomóż zdolnym, członkom spółdzielni Pojąć Głębię!

Opis projektu

Członkowie Spółdzielni Socjalnej Dalba jako pierwsi przeszli pilotażowe szkolenie i ukończyli je z sukcesem.  

Szkolenie odbywało się zarówno w warunkach ograniczonych jak i otwartych akwenów, w asyście doświadczonych instruktorów, co dało możliwość opanowania teorii i wypróbowania nabytych umiejętności w różnych warunkach. Było to nie tylko wyzwanie dla uczestników, ale i test założeń naszego Programu, który docelowo ma szansę pomagać ludziom na całym świecie oraz wpływać na ich poziom życia.

Tam, gdzie inni widzieli problemy, my dostrzegliśmy możliwości rehabilitacyjne i postanowiliśmy udowodnić światu, że „się da“!  Kolejne spotkania z Martyną i lekcje nurkowania utwierdziły nas w przekonaniu, że przy odpowiednim programie i zaangażowaniu można stworzyć innowacyjną metodę pracy z osobami niepełnosprawnymi, aby korzyści okazały się znaczące i zauważalne.

Projekt Pojąć Głebię stał się naturalnym rozwinięciem naszych doświadczeń na tym polu, a wdrażane przez nas pionierskie rozwiązania mają szansę wprowadzić znaczne usprawnienia do metod rehabilitacyjno – terapeutycznych stosowanych do tej pory.

Dzięki projektowi Pojąć Głebię, łamiemy kolejne stereotypy związane z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Pokazując im inne aspekty życia, do których nigdy nie mieli dostępu z powodu swoich ograniczeń.

Dlaczego nurkowanie?
Jest doskonałą formą aktywności dla osób z niepełnosprawnością,
Woda, jest środowiskiem w którym każdy jest równy,
Swobodne poruszanie się w wodzie daje poczucie lekkości, co ma szczególnie istotne znaczenie dla osób spędzających większość swojego życia na wózkach inwalidzkich,
Nurkowanie pomaga odkryć nieznane dotąd możliwości ruchowe własnego ciała, uwierzyć we własne siły i przekroczyć barierę fizycznej niepełnosprawności,
Uczy pracy w zespole. Nastawienie na zaufanie, odpowiedzialność, integrację,  
Wpływa na rozwój psychoruchowy.
Co udało się zrobić do tej pory?
Pierwszy sukces w rehabilitacji (ZREALIZOWANY)

Przeprowadzenie pierwszych na świecie nurkowań o charakterze rehabilitacyjno - terapeutycznym z osobą niepełnosprawną umysłowo, która dzięki temu, poprawiła swoją kondycję, koordynację i stała się osobą bardziej odważną, otwartą i uśmiechniętą.
Napisanie programu Szkolenia (ZREALIZOWANY)

Stworzenie przez zespół specjalistów, na bazie zgromadzonych doświadczeń, autorskiego programu szkoleniowego dla osób z niepełnosprawnością umysłową, który dał podwaliny pod pilotażowe szkolenie dla pierwszej 6 osobowej grupy uczestników.
Pierwszy etap Programu (ZREALIZOWANY)

Pierwszą, pilotażową grupę osób objętych projektem stanowili członkowie Spółdzielni Socjalnej "Dalba". Spośród tej grupy, w wieloetapowym procesie kwalifikacji, zostało wybranych 6 osób o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej.

Zajęcia praktyczno - teoretyczne na basenie - głębokość maksymalna 4m

Pierwsze zajęcia miały na celu oswojenie całej grupy z wodą, przyzwyczajenie i pokazanie zasad działania sprzętu nurkowego, jeszcze na powierzchni bez zanurzania. Stopniowo, wprowadzane były elementy oddychania przez automat nurkowy. Równolegle rozwijane zostały umiejętności poruszania się i koordynacji ruchowej w wodzie. Wykorzystanie dodatkowego wyporu (skafandrów nurkowych) umożliwiło pracę nad rozluźnieniem i usystematyzowaniem ruchów, u osób nie potrafiących pływać. Praca nad techniką oddychania przez automat oddechowy. Nacisk na naukę odpowiednich zachowań nad wodą, związanych z prawidłowym obchodzeniem się ze sprzętem, przestrzeganiem zasad, poleceń oraz pracy w małych zespołach, z naciskiem na budowanie odpowiedzialności i systematyczności w prostym działaniu.

Drugi etap Programu (ZREALIZOWANY)


Zajęcia praktyczne na wodach otwartych (jezioro)

Zrealizowanie drugiego etapu nurkowania – tym razem na otwartej wodzie. Podczas 4 dniowego wyjazdu nad jezioro Mausz do bazy nurkowej zostało zrealizowane z sukcesem 6 nurkowań, na głębokości maksymalnej 10 metrów.

Stopniowanie głębokości i poziomu trudności ćwiczeń oraz praca w systemie jeden instruktor na jednego podopiecznego, umożliwiły dokładną, bezpieczną stymulację, dając efekty widocznych postępów i chęci do dalszej wytężonej pracy. Koncentracja na partnerstwie, współdziałaniu, synergii w nurkowaniu oraz społecznej aktywności. Kontakt z przyrodą, nieustanne sukcesy związane z poprawnym wykonywaniem zadanych ćwiczeń i poziom emocji, podniosły zdecydowanie u wszystkich uczestników poczucie własnej wartości i zbudowały niezwykłą wiarę we własne możliwości. Obóz okazał się ogromnym "poligonem" nowych spostrzeżeń i doświadczeń i pozwolił jeszcze dokładniej "pojąć głębię".

Zajęcia w ramach pilotażowego projektu Pojąć Głębię pokazały, że istnieje bezpieczna i skuteczna metoda rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną używając jako nośnika terapeutycznego nurkowania.
Co dalej?

Praktyczne zajęcia na morzu

Założenia programu szkoleniowego zostały zweryfikowane podczas pierwszej pilotażowej sesji, jednak nadal chcemy rozwijać nasze know – how. W kolejnym etapie podnosimy poprzeczkę - chcemy spróbować swoich sił także na wodach morskich i zabrać całą naszą ekipę na morskie nurkowanie jeszcze w tym roku. Realizacja tego kroku pozwoli na rozwinięcie projektu o kolejne doświadczenia.
Szkolenie kadry instruktorów

Aby nasze działania mogły przyspieszyć i osiągnąć szerszą skalę, potrzebujemy wyszkolić kadrę instruktorską, która będzie dysponowała odpowiednimi kwalifikacjami do pracy z osobami z niepełnosprawnością. Pozwoli nam to na sprawdzenie możliwości multiplikowania programu na inne grupy osob w różnych miejscach kraju.
Dwie kolejne tury szkoleń (dodatkowe dwie grupy)

Następnym celem, jest zrealizowanie dwóch kolejnych, pełnych cykli szkoleniowych dla 6 osobowych grup podopiecznych, z udziałem nowych instruktorów w dwóch różnych miejscach w Polsce. Przeszkolenie 3 grup i zweryfikowanie Programu Szkolenia w sumie na 18 uczestnikach, umożliwi pokazanie wiarygodnych wyników i będzie stanowiło solidną podstawę do ubiegania się o certyfikację Programu w ramach międzynarodowych instytucji/ organizacji nurkowych.
Dlaczego crowdfunding?

Prace badawcze nad Programem oraz realizacja pilotażowych etapów wymaga zarówno nakładów pieniężnych jak i czasowych. Nie jesteśmy w stanie zrealizować wszystkich założonych planów opierając się wyłącznie na własnych środkach.

Dlatego właśnie zwracamy się do Was z prośbą o wsparcie. Chcemy dalej rozwijać nasz pionierski Program, inspirować innych oraz przede wszystkich przyczyniać się do szybszej i łatwiejszej rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnością umysłową. Wspierając nasz projekt, stajecie się częścią „rewolucji” i przyczyniacie się do stworzenia jedynej takiej innowacji społecznej na świecie!


Więcej na stronie projektu:

https://wspieram.to/pojacglebie

Pojąć Głębię

rzut na fotki do artykułu: Pojąć Głębię


foto 1 foto 2komentarze archiwalne

kim.elblag.pl udaniela.elblag.pl multikino.pl astoria dystkoteka elblag epoca dyskoteka elblag arbiter vip elblag prohibicja

: startujemy : : lokale gastro : : newsy : : kontakt :

Właścicielem serwisu nocnyelblag.pl jest Agencja Reklamowa PROMONET24
Copyright - 2003-2015 - Elbląskie Vademecum Imprezowicza. Wszystkie prawa zastrzeżone