: startujemy : : lokale gastro : : newsy : : kontakt :

puby restauracje
kawiarnie kluby
pizzerie hotele
dyskoteki bary

www.facebook.com/PajeczynaClub/?fref=ts

Strefa Reklamy:


rozrywka elblag nawynos

u daniela elblag
rozrywka elblag nawynos
www.restauracjaduchowka.pl

25-08-2011 | TECHNIK ROLNIK- NOWY KIERUNEK - Profesja Elbląg

TECHNIK ROLNIK- NOWY KIERUNEK!!!

Prowadzimy nabór na kierunek TECHNIK ROLNIK. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do Szkoły Policealnej PROFESJA w Elblągu.
Wystarczy mieć ukończona szkołę średnią, matura nie jest wymagana.

Nauka trwa 2 lata — 4 semestry
PROFESJA jest to szkoła dająca wykształcenie średnie.

Do zadań zawodowych technika rolnika należą prace związane z hodowlą roślin, nasiennictwem oraz produkcją roślin w gospodarstwach rolnych. Technik rolnik organizuje i nadzoruje prace związanych z chowem, pielęgnowaniem i żywieniem zwierząt gospodarskich.

Praktyka zawodowa przewiduje m.in. nabywanie umiejętności praktycznych związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą, doborem maszyn i urządzeń oraz ich efektywnej eksploatacji, a także prowadzeniem przedsiębiorstwa w agrobiznesie, z uwzględnieniem konieczności dostosowania gospodarstwa do standardów UE w zakresie jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego produktów oraz ochrony środowiska.

Podstawowym celem kształcenia słuchaczy jest przygotowanie ich do prowadzenia samodzielnych, nowoczesnych gospodarstw rolnych.

Praca czeka na Ciebie, w urzędach gminy, rolniczych przedsiębiorstwach oraz instytucjach służby rolnej.

Po ukończeniu nauki absolwenci przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, po zdaniu których uzyskują tytuł Technika rolnika.
Zapraszamy do PROFESJI - Szkoły Policealnej w Elblągu.

Profesja
komentarze archiwalne

kim.elblag.pl udaniela.elblag.pl multikino.pl astoria dystkoteka elblag epoca dyskoteka elblag arbiter vip elblag prohibicja

: startujemy : : lokale gastro : : newsy : : kontakt :

Właścicielem serwisu nocnyelblag.pl jest Agencja Reklamowa PROMONET24
Copyright - 2003-2015 - Elbląskie Vademecum Imprezowicza. Wszystkie prawa zastrzeżone